Wednesday, November 28, 2018

မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာန၌ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းက အသိပညာေပးျခင္းအခမ္းအနား(၁၃-၁၁-၂၀၁၈)မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာန၌ ေဒါက္တာသိန္းထြန္းက "ျမန္မာဘာသာစကား၏ သိမ္ေမြ႕မႈမ်ား(သဒၵါ၊ ဗ်ည္း၊ သရႏွင့္ ဆန္းတို႔၏ အသံစနစ္ႏွင့္ အကၡရာအေရး)" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသိပညာေပးျခင္းအခမ္းအနားကို (၁၃-၁၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ားႏွင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား(၁-၁၀-၂၀၁၈)


၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ၀န္ဇင္းခန္းမ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို (၁-၁၀-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ တက္ေရာက္ၿပီး ဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ေဒါက္တာတင္မိမိႏိုင္(တြဲဖက္ပါေမာကၡ၊ ျမန္မာစာဌာန၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္)ႏွင့္ ေဒါက္တာေအးေအးမာ(ပါေမာကၡ-ဌာနမွဴး၊ ႆနိကေဗဒဌာန၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္)တို႔က ဆရာမ်ား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေဖာ္ညႊန္းသည့္ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဌာနမွဴး(စီမံ/ဘ႑ာ)၊ ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ စီမံအရာရွိမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ သင္တန္းႏွစ္အသီးသီး၏ ဒုတိယပညာသင္ကာလ စာေမးပြဲကို ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈခံယူျခင္း အခမ္းအနား(၁၈-၉-၂၀၁၈)မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ သင္တန္းႏွစ္အသီးသီး၏ ဒုတိယပညာသင္ကာလ စာေမးပြဲကို ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈခံယူျခင္း အခမ္းအနားကို မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ (၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၂း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္က လမ္းညႊန္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)က စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတ္ၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဌာနမွဴး(စီမံ/ဘ႑ာ)၊ ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေမာ္ကြန္းထိန္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စာေမးပြဲခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး(၁၈-၉-၁၈)


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယပညာသင္ကာလ စာေမးပြဲကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ (၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔ႏွင့္အတူ ဌာနမွဴး(စီမံ/ဘ႑ာ)၊ ဌာနမွဴး(သင္တန္းေရးရာ)၊ ေမာ္ကြန္းထိန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ စာေမးပြဲခန္းမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး စာေျဖခန္းမ်ား အတြင္းအျပင္ႏွင့္ စာေျဖေဆာင္ပတ္၀န္းက်င္မ်ား သန္႔ရွင္းသာယာေရးႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေနေစေရးတုိ႔အတြက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို လမ္းညႊန္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ဒုတိယပညာသင္ကာလ စာေမးပြဲကို (၂၀-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၇-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနမွ ေဒၚသန္းခ်ိဳ(ကထိက)က ဘာသာရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနား(၆-၉-၂၀၁၈)


မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနမွ ေဒၚသန္းခ်ိဳ(ကထိက)က ဘာသာရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ "ငယ္သည္ဟူ၍ အထင္မေသးသင့္ေသာ အရာမ်ား" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနားကို မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ၀န္ဇင္းခန္းမ (၆-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အေမး၊ အေျဖမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။