Wednesday, February 21, 2018

သမိုင္းဌာနမွ ေဒါက္တာျမျမေအး(တြဲဖက္ပါေမာကၡ)က "ဂ်ပန္ေခတ္ အာရွလူငယ္ အစည္းအရံုးတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑(၁၉၄၂-၁၉၄၅)" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနား(၃-၁-၂၀၁၈)


မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ သမိုင္းဌာနမွ ေဒါက္တာျမျမေအး(တြဲဖက္ပါေမာကၡ)က ဘာသာရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ "ဂ်ပန္ေခတ္ အာရွလူငယ္ အစည္းအရံုးတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑(၁၉၄၂-၁၉၄၅)" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနားကို မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ၀န္ဇင္းခန္းမ (၃-၁-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အေမး၊ အေျဖမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
 

 

မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာနမွ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းေက်ာ္(ကထိက)ႏွင့္ ရူပေဗဒဌာနမွ ေဒါက္တာေအးစႏၵာဦး(သရုပ္ျပ)တို႔မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Tokyo University ႏွင့္ Gifu University တို႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား(၂၁-၁၂-၂၀၁၇)

မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒဌာနမွ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းေက်ာ္(ကထိက)ႏွင့္ ရူပေဗဒဌာနမွ ေဒါက္တာေအးစႏၵာဦး(သရုပ္ျပ)တို႔မွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Tokyo University ႏွင့္ Gifu University တို႔သို႔ သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာေရး အစီအစဥ္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကံဳရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားကို  မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ၀န္ဇင္းခန္းမ (၂၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္က အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အေမး၊ အေျဖမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
 

 

မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနမွ ေဒၚျမသက္ဦး(လ/ထကထိက)က "ဥပုသ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းအဓိပၸာယ္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနား(၂၁-၁၂-၂၀၁၇)


မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းပညာဌာနမွ ေဒၚျမသက္ဦး(လ/ထကထိက)က ဘာသာရပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ "ဥပုသ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းအဓိပၸာယ္" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္းအခမ္းအနားကို မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ၀န္ဇင္းခန္းမ(၂၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မိတၳီလာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴး)မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အေမး၊ အေျဖမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္


မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ (၁၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္းႏွင့္ အစီအစဥ္


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ အခမ္းအနား(၂၀-၁၂-၂၀၁၇)


၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ (၂၀-၁၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေကသီသင္၊ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားမွ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမ်ားမွ ဌာနမွဴးႏွင့္ ေမာ္ကြန္းထိန္းမ်ား၊ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ အထူးျပဳဘာသာရပ္အသီးသီးမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေမာင္မယ္သစ္လြင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ တာ၀န္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဘဟန္က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားမွ ဌာနမွဴးမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန ေမာ္ကြန္းထိန္းကလည္း ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ မိတၳီလာတကၠသိုလ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ အခမ္းအနားကို နံနက္ပိုင္းႏွင့္ မြန္းလြဲပိုင္း အစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။